Veka Slide

”Hebe schiebe Tur“, ”Veka slide“ – dörren skjuts till sidan. Från detta system är det möjligt att tillverka en mycket stor produkt, vars fria genomgång är ända till 3 meter.

Specification White Color
Scheme A, D K, C, F A, D K, C, F
Max. product width 6,00 m 6,50 m 5,00 m 6,50 m
Max. product height 2,70 m 2,40 m
Max. sash width 3,00 m 2,50 m
Max. sash area 6,5 m2 5,5 m2
Max. sash glass package weight 250 kg 250 k
  • Schemes: