Anpassat för Norden


“Side Hung”
Det finns två möjliga varianter – med fönsterhandtag eller hakar. De öppnas på standardvis – till sidan – men riktningen är ändå  utåt. För säkerhets skull fullbordas de oftast med bromsar, att en hårt blåsande vind inte skulle skaka hit och dit den öppnande delen och glaset. Den öppnande delen fästs säkert.

Side Hung video »

“Top Hung”
När vi vrider handtaget – fönstrets förregling öppnas, och då skjuter vi den öppnande delen framåt; lika väl kan vi fästa den till vädringsöppning av 10 cm.

Top Hung video »

“Top sliding 90”
När vi vrider handtaget – fönstrets förregling öppnas, och när den öppnande delen skjuts framåt, dess överdel glider en smula nedåt. Detta fönster kan öppnas i viss mån mindre än “Top Hung”, vi har emellertid två öppningar (uppe och nere), o därför blir utrymmet vädrat någorlunda bättre.

Top sliding 90 video »

“Top swing 180”
Måhända den mest utvecklade öppningssätt. När vi vrider handtaget – fönstrets förregling öppnas, och när den öppnande delen skjuts framåt, dess överdel glider nedåt, medan underdelen stiger uppåt − sålunda vrider den öppnande delen kring sin horisontala axel. På detta vis löser man fönstertvättproblemet från utsidan, eftersom vid öppnande eller tvätt av detta fönster behöver man aldrig ta bort blommor från fönsterbänken – likaså vädringen vållar inga bekymmer.

Top swing 180 video »

“Side Sliding 90”
Vi vrider handtaget – fönstrets förregling öppnas, o när den öppnande delen skjuts framåt, glider dess ena sida i riktning mot den andra (liknar modellen “Top Sliding 90”, men i en vertikal ställning). Efter att ha fäst det har vi ett öppet fönster och en vädringsöppning på den andra sidan, genom vilken vi har en möjlighet att sticka en tvättlapp, och det blir enklare att tvätta fönstret.

Side Sliding 90 video »